Meniu
Cosul Dvs.

Termeni & Conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Prezentul document stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa pagina web https://cadouripremium.ro/ și subdomeniile acesteia, sau poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul său.


1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Vânzător: 

S.C. Smart Box Trading S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în București, Sectorul 1, Intrarea Catedrei nr. 27, înregistrată la ONRC sub nr. J40/14303/2021, CUI RO44765129, telefon fix (+4)0314.260.560, telefon mobil (+4) 077.440.14.28/ (+4) 077.440.14.28, email: office@cadouripremium.ro.

Website:  domeniul www.cadouripremium.ro și subdomeniile acestuia, deținute, operate și administrate în mod legal de Vânzător. Website-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesați informații cu privire la produsele realizate de Vânzător și la produsele distribuite de acesta, precum și de a oferi posibilitatea plasării de comenzi online;

Cumpărător:  orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe Website;

Conținut: orice fel de imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, înregistrări audio și/sau video, precum și alte date și informații produse și livrate în format digital pe Website și/sau orice modul sau componentă a acestuia care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament conectat la Internet, precum și:

 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Vânzător  prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Vânzătorului  către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător  într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul  au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestora.

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul;

Serviciu: serviciul  de comerț electronic disponibil în secțiunile publice ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind instrumentele de contractare la distanță puse la dispoziție pe Website și/sau folosind alte mijloace de comunicare la distanță publicate pe Website, incluzând aici contractarea telefonică și prin email;

Membru: persoana fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau în baza unui acord de utilizare între Vânzător pe de o parte și acesta pe de altă parte și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Membru accesul la zone restricționate ale Website-ului prin care se face accesul la Serviciu;

Client: persoana fizică sau orice tip de entitate juridică care are sau obține acces la Conținut și Serviciu, ulterior creării și validării Contului de Membru;

Produse/Bunuri: orice produs pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizat după încheierea Contractului;

Comandă: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website;

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;

Contract la distanță: conform Art. 2 (7) al Ordonanței de urgență nr. 34/2014, contractul la distanță reprezintă orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Newsletter/Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta;

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător  către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare;

Document: prezentul document conținând termenii și condițiile generale privind vizitarea Website-ului și a accesării serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestuia.


2. ACORD

2.1. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului;

2.2. Website-ul este adresat doar Membrilor/Clienților persoane fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibila doar persoanelor cu domiciliul în România. Prin acceptarea calității de Membru/Client, Vânzătorul consideră că persoana întrunește condițiile sus-menționate;

2.3.  Pentru folosirea în orice fel a Website-ului, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea, vizualizarea, contractarea de servicii/bunuri, este necesară ACCEPTAREA de către Membru sau Client a  Termenilor și Condițiilor noastre incluse în prezentul Document; 

2.4. Informarea Membrilor sau Clienților cu privire la Termenii și condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante;

2.5. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, Vânzătorului sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare;

2.6. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document:

a) Acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător prin intermediul Website-ului, primirea newsletter-elor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului;

b) Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese;

c) Clientul/Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau de a nu accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment;

d) Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau de a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment;

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art. 2.5, Clientul/Membrul poate să contacteze Vânzătorul sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător destinate acestui scop;

2.8. Clientul/Membrul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de Vânzător;

2.9. În cazul în care Clientul/Membrul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Clientul va indica motivele revocării acordului său, urmând a stabili împreună cu Vânzătorul modalitatea de soluționare a cazului. Dacă în urma revocării acordului, clientul solicită în mod expres și neechivoc anularea comenzilor aflate în derulare, Vânzătorul le poate anula, urmând a restitui clientului sumele achitate în termenul prevăzut de lege.


3. CONȚINUT

3.1.Continutul, așa cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare);

3.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului;

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire la acel conținut;

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului;

3.5. În cazul în care Vânzătorul conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul are sau obține acces în urma acordului, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare;

3.6. Niciun Conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului și/sau angajatului Vânzătorului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut;

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există;

3.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește Conținutul Website-ului, în orice moment; 

3.9. Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@cadouripremium.ro.

 

4. CONTACT

4.1. Vânzătorul publică pe Website datele de identificare și contact, actualizate spre informarea Clienților sau Membrilor;

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau a serviciului prezent pe Website, Membrul sau Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv posta electronica (e-mail, SMS etc);

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Membrul sau Clientul;

4.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului. Astfel, Vânzătorul, va considera că Membrul sau Clientul consimte la primirea notificărilor din partea sa în modalitate electronica și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe Website;

4.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legătură cu produsele/serviciile prezente pe Website sau cu un contract încheiat cu un Membru sau Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS etc).


5. NEWSLETTERS ȘI ALERTE

5.1. În momentul în care Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Website, acceptă Documentul (Termeni și Condiții), exprimându-și acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului, transmise prin poșta electronică (e-mail, SMS) și/sau apel telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client sau Membru, poate fi modificata în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 5.3.;

5.2. Datele preluate de la un Membru sau Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător în limitele Politicii de confidențialitate;

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

 • folosind legătura special destinata din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite sau apelând numărul de telefon (+4) 0314.260.560;
 • prin folosirea opțiunilor disponibile în Cont, pentru modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau alerte;
 • prin contactarea Vânzătorului, utilizând opțiunile disponibile pe Website la secțiunea ”Contact”, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Document;

5.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa Membrii sau Clienții care și-au exprimat anterior de a primi newsletter și/sau alerte către care va trimite astfel de notificări, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client, fără niciun angajament ulterior din partea vânzătorului. În acest caz, Membrul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al Vânzătorului pentru a primi lămuririle necesare în legătură cu orice decizie și/sau acțiune întreprinsă de Vânzător, în sensul prezentului articol;

5.6. Vânzătorul nu va include în newslettere și/sau alertele transmise Membrului sau Clientului, niciun alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Vânzătorului, la momentul expedierii newsletter-elor și/sau alertelor.


6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

6.1. Vânzătorul colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile Website-ului, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

• validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;

• rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

• pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

• trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;

• contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;

• contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

• scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca Vânzătorul să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la Vânzător, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, a datelor incomplete sau inexacte;

c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

d) notificarea, către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe Website sau a accesării (comandării) produselor/serviciilor disponibile pe Wbsite, Membrul sau Clientul este de acord cu (își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în scopurile enunțate la punctul 6.1, în conformitate cu Art.5 (1) din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Vânzător, acesta are dreptul de a nu utiliza Website-ul și de a nu oferi companiei Vânzătorului date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către Vânzător a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prin transmiterea către Vânzător a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți cu un asemenea scop;

6.2. Vânzătorul poate colecta involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browser-ul internet prin intermediul căruia se face accesul la Website și pot fi folosite de către Vânzător pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale Documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura de partea Vânzătorului și/sau al eventualilor terți cu care Vânzătorul are contracte de parteneriat în acel moment. De asemenea, Vânzătorul utilizează sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe Website, pentru colectarea de date demografice despre Client, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor; Vânzătorul folosește, de asemenea, studii de satisfacție a clienților privind serviciile conexe pe care le oferă. Astfel de date sunt folosite pentru a studia preferințele consumatorilor și pentru efectuarea analizelor statistice, ambele folosite în scopul adaptării ofertei la așteptările clienților săi. Clientul poate oferi întotdeauna astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea în cadrul sondajului fără furnizarea datelor și fără niciun impact negativ asupra sa în cazul manifestării dreptului de renunțare;

6.3. Clientul are dreptul de a se opune, în limitele prevăzute de art.2.8, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru Document și renunțând la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese;

6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa Vânzătorului prin accesarea uneia din modalitățile stipulate în cadrul art. 5.3.;

6.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe Website, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există;

6.6. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, Contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul procesatorilor de plată.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard, cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online;

6.7. Vânzătorul nu solicită și nu stochează niciun fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online;

6.8. Politica de confidențialitate a  Vânzătorului se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe Website. Vânzătorul nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt tert la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara Website-ului;

6.9. Vânzătorul se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc., vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului;

6.10. Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului;

6.11. Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de catre Vânzător are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există;

6.12. Vânzătorul garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic;

6.13. Vânzătorul nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.


7. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

7.1. Accesul la serviciu

7.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont;

7.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui sa accepte prevederile Documentului;

7.1.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Clientului la Serviciu, și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Clientului pe Website, accesul și existența Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel Vânzătorul. Cu respectarea prevederilor art. 5.5. cu privire la notificarea Clientului despre acțiunile și/sau deciziile Vânzătorului, acesta se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al companiei pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate;

7.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți;

7.1.5. În situația în care Vânzătorul descoperă nereguli și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității companiei, Vânzătorul își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. În acest caz, Membrul sau Clientul se poate adresa Vânzătorului pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.


7.2. Produse și servicii

7.2.1. Vânzătorul poate publica pe Website informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă și în limita stocului disponibil;

7.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului;

7.2.3. Vânzătorul poate limita unuia sau mai multor Clienți capacitatea de achizitoare a unor produse sau servicii disponibile pe Website la un moment dat., în condițiile art. 7.1.;

7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA;

7.2.5. Tarifele afișate pe Website tăiate de o linie semnifica prețul uzual, fără discount-uri al produsului/serviciului practicat de către Vânzător. Aceste tarife au caracter pur informativ și nu au valoare juridică;

7.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în lei. În cazul în care plata se efectuează prin card bancar, Vânzătorul va debita contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate, ulterior transmiterii către acesta din urma a confirmării comenzii. Până în acel moment, contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în conturile Vânzătorului;

7.2.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de Leu. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune cade în sarcina exclusivă a Clientului;

7.2.8. Pe Website sunt acceptate următoarele modalități de plată:

 • plata în numerar la  momentul livrării produselor, în anumite condiții specificate la finalizarea comenzii;
 • plată prin card bancar prin procesatorii de plăti Netopia Payments sau Stripe Payments, incluzând modalități subsecvente permise de aceștia (Google Pay, LinktoPay, SMS etc); 
 • plată prin virament bancar în contul IBAN: RO56INGB0000999911730501, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, pe numele Vânzătorului. În cazul plăților prin virament bancar, produsele comandate se vor livra doar după ce plata va fi evidențiată în extrasul de cont.

7.2.9. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare;

7.2.10. În descrierea produselor și/sau serviciilor, Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii decorative, fundaluri etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.


7.3. Comanda online

7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat pe Website, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda și efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Poate fi adăugat în coșul de cumpărături orice produs prezent pe Website pentru care există stoc pozitiv (mențiunea ”În stoc”). Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automata a acestuia;

7.3.2. Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui Document și comandă emisă;

7.3.3. Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte ca Vânzătorul să îl poată contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesara contactarea Clientului;

7.3.4. Vânzătorul poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel Vânzătorul și/sau partenerii acestuia;
 • realizarea a mai mult de două încercări de livrare consecutive, eșuate.

7.3.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat în conformitate cu art. 7.3.3.;

7.3.6. În cazul în care Clientul renunță, în cadrul termenului legal de retragere din contract, la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în contul Vânzătorului, suma aceasta va fi returnată de către Vânzător în maxim 30 zile calendaristice de la data la care acesta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, în contul IBAN indicat în scris de către Client;

7.3.7. În cazul în care un produs comandat de către Client, efectuând în prealabil o plată cu card bancar, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul Clientului contravaloarea produselor în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din contract;

7.3.8. Clientul are dreptul de a anula sau modifica conținutul unei comenzi achitate cu cardul, în termen de maxim 24 de ore de la plasarea acesteia. În acest sens, Clientul va transmite în scris echipei Vânzătorului solicitarea de anulare sau modificare a comenzii;

7.3.9. În cazul în care Clientul și-a modificat Comanda conform art. 7.3.8, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mica decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Vânzătorul va returna în contul Clientului suma reprezentând diferența dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt;

7.3.10. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuala din partea Vânzătorului, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora;

7.3.11. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment își păstrează datele definite/acceptate de către Client după momentul efectuării modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.


7.4. Comanda telefonica

7.4.1. Clientul/Membrul poate efectua comenzi telefonice pe numărul/numerele de telefon puse la dispoziție de către Vânzător pe Website.


7.5. Contract și finalizare

7.5.1. Vânzătorul va include în coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs și daca nu s-a agreat altfel anterior de către cele două părți, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client;

7.5.2. Vânzătorul va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa;

7.5.3. Contractul, la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Vânzătorului, devine Contract onorat.


7.6. Transport

7.6.1. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, poate fi efectuată prin posibilitățile proprii ale Vânzătorului (servicu valabil doar pentru zona București-Ilfov), sau prin intermediul unei firme de curierat rapid în toată țara, inclusiv în București- Ilfov, după caz; 

7.6.2. Firma de curierat rapid prelucrează date cu caracter personal ale Clientului exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport al produselor achiziționate de aceștia de pe Website și numai cu respectarea întocmai a prezentului Document. De asemenea, terții parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului Document. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol;

7.6.3. Livrările se vor efectua, în medie, în 72 de ore de la confirmarea comenzii;

7.6.4. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, Vânzătorul  va informa Clientul prin e-mail, în termen de 48 de ore de la confirmarea Comenzii, caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă. În această situație, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii;

7.6.5. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat;

7.6.6. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorul  va înapoia sumele plătite. În eventualitatea în care plata a fost efectuată înainte de data livrării produsului/produselor comandat(e), sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile; 

7.6.7. Livrarea produselor comandate de către clienți prin intermediul Website-ului  se va face doar pe teritoriul României.


7.7. Calitate și garanții

7.7.1. Toate Produsele comercializate de Vânzător și Partenerii săi îndeplinesc standardele de calitate și garanții impuse de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

7.7.2. Potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, articolul 4, punctul 1, litera e) și a Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, articolele 5-14, în funcție de natura produselor livrate, garanțiile asupra acestora pot funcționa în următorul mod:

 • vinurile de orice tip și băuturile alcoolice care conțin minim 10% volum alcool conform Hotărârii nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, articolul 10, alineat (5) – nu au indicată data durabilității minimale;
 • alte produse (livrate de Vânzător, ca urmare a Comenzilor primite prin intermediul Website-ului) care sunt supuse unui termen de garanție vor fi livrate întotdeauna cu respectarea unui termen minim de 30 de zile de valabilitate de la data comenzii până la termenul de expirare al produsului.

7.7.3. În cazul articolelor compuse din produse cu diverse termene de valabilitate, produsul cu termenul de valabilitate cel mai scurt specificat de producător va da termenul de garanție al întregului ansamblu. Produsele vândute pe Website se consideră a fi în garanție daca toate articolele componente se afla în termenul de garanție/valabilitate;

7.7.4. În cazurile puțin probabile în care livrările produselor s-ar face cu un termen de valabilitate mai mic de 30 de zile in mod normal, Clientul are următoarele posibilități:

a) să ceară înlocuirea acestui produs în maxim 15 zile calendaristice fără a fi nevoie să suporte cheltuieli suplimentare;

b) să beneficieze de o reducere semnificativă a prețului acestui articol, însă fără a putea fi mai mic decât prețul de achiziție al furnizorului;

c) să declare rezoluțiunea contractului, să returneze bunurile primite și să primească înapoi contravaloarea mărfurilor fără alte cheltuieli suplimentare. 

7.7.5. În cazul Comenzilor primite prin intermediul Website-ului, dacă bunul livrat de Vânzător nu corespunde cu descrierea, Clientul va putea cere înlocuirea acestuia sau va putea beneficia de o reducere substanțială de preț, sau va putea declara rezoluțiunea contractului fără a mai suporta cheltuieli suplimentare; 

7.7.6. Având în vedere specificul bunurilor livrate de Vânzător-  pachete și coșuri cadou compuse din: băuturi spirtoase, vinuri, sau alte produse accesorii (ex: pahare, decorațiuni etc), service-ul post-vânzare sau post-garanție nu poate fi aplicat.


7.8. Returnarea produselor achiziționate exclusiv online

7.8.1. Clientul poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract în următoarele situații:

a) Coletele prezintă deteriorări severe;

b) Produsele au fost livrate/facturate greșit;

c) Produsele prezintă defecte de fabricație;

d) "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.” De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Clientului.

7.8.2. Clientul se obligă să notifice Vânzătorului intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor;

7.8.3. Clientului care a notificat Vânzătorul conform art 7.8.2, ii revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maxim 14 zile calendaristice, în caz contrar, Vânzătorul considerând cererea nefondată/invalidă și poate refuza returul;

7.8.4. Clientul nu va putea returna produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:

a) În cazul înlocuirii produsului achiziționat cu un alt produs având alte specificații sau de un tip diferit, excepție făcând situația prevăzută la art. 7.8.1., litera c);

b) În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute în art. 7.8.1 are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 14 zile calendaristice prevăzute conform art 7.8.2, calculata din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat;

c) În cazul în care se returnează un produs având ca motivație una dintre situațiile prevăzute în art. 7.8.1, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat, în ambalajul original, cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit;

d) Conform O.G. 130/2000 (art. 10 lit. c) Vânzătorul își rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate. Membrul/Clientul va fi informat pe pagina fiecărui produs daca acesta este nereturnabil. Produsele ce constituie împreună un ansamblu (coș, pachet cadou) trebuie returnate în totalitate.

7.8.5. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 30 zile calendaristice de la confirmarea returului;

7.8.6. În cazul în care Clientul care a returnat un produs în conformitate cu prevederile art 7.8.1.3, iar Vânzătorul nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului în conformitate cu 7.8.5.;

7.8.7. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitându-se la transportul produselor, achitată de către client, nu se rambursează;

7.8.8. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către Client, excepție făcând situațiile prezentate la punctele 7.8.1. a), 7.8.1. b),  7.8.1.c), precum și în cazul lipsei conformității, conform 7.8.1., situație în care Vânzătorul va suporta contravaloarea transportului. De asemenea, în cazul, livrării unui/unor produs(e) necomandat(e), conform cap. 7.3., cheltuielile de returnare cad în sarcina Vânzătorului.


8. FRAUDA

8.1. Vânzătorul nu solicita Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale;

8.2. Clientul/Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț a datelor sale confidențiale;

8.3. Vânzătorul declină orice responsabilitate în situația în care un Membru/Client ar fi/este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului.

8.4. Clientul sau Membrul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

8.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail, cu îndeplinirea condițiilor menționate la art. 5.3. din prezentul Document;

8.6. Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii Conținutului;

8.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativa de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a Vânzătorului, acesta din urmă rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

a) de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă; 

b) de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător către Membru/Client; 

c) de a afecta performantele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;

d) de a accesa sau de a divulga oricărui terț, care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.


9. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

9.1. Vânzătorul nu poate fi considerat în niciun fe responsabill în fata niciunui Membru/Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Documentul;

9.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate contacta pentru detalii Vânzătorul, conform detaliilor de contact, astfel încât Vânzătorul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză;

9.3. Vânzătorul nu garantează Membrului sau Clientului acces pe Website sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Website și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice Conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului;

9.4. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele website-uri, răspunderea revine, integral, proprietarilor acestora;

9.5. Vânzătorul este exonerat de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Vânzătorul, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de conținut;

9.6. Vânzătorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte conform cărora:

 • Produsul/Serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;
 • Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • Produsele/Serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul Serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

9.7. În limita prevederilor Documentului, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea intre Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Website-ului;

9.8. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la banner-ele de campanie), utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe Website, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea bannere-lor a fi interpretată ca fiind o obligație asumata de Vânzător de a deține efectiv în stoc pentru scopuri de comerț, produsele ce apar sau pot apărea în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe Website, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora, servesc scopurilor comerciale ale Vânzătorului (sunt disponibile pentru vânzare).


10. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

10.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părțile unui contract încheiat, care se află încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricărei din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzata de un eveniment de forță majoră;

10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștința celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment;

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit;

10.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese;

10.5. Partea care invoca evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 10.3.


11. LITIGII

11.1. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Website-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător către  Membru/Client prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile Documentului; 

11.2. Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară între Membru/Client și Vânzător  se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legislația română în vigoare;

11.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze; 

11.4. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.

 

12. DISPOZIȚII FINALE

 12.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Membrului sau Clientului; 

12.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul  nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului; 

12.3. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 

13. FEEDBACK

13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Vânzătorul, vă rugăm să ne contactați la numele de telefon 077.441.04.28/29 sau 0314.260.560, în orice zi a săptămânii, program 9.00 - 17.30, sau prin email la office@cadouripremium.ro ;

13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Website, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Vânzătorului.